kisebb betű nagyobb betű   e-mailben elküld nyomtatás

ManóMatek1

Bevezetés a matematikába (több, kevesebb, kisebb, nagyobb fogalma, tulajdonságok, stb.) Számolás 20-ig

Más matematika gyakorló programmal összehasonlítva a ManóMatek nem a számolási készség fejlesztésére helyezi a hangsúlyt, hanem a matematikai gondolkodásmód és szemlélet kialakítására.

A CD szöveges és gondolkodtató feladatai a gyermekek mindennapi tapasztalataihoz kapcsolódnak. Ezeknek a feladatoknak a begyakorlása után a számtani műveletek mechanikus elvégzése nem okozhat gondot.

A CD 50 feladattípusának több ezer lehetséges variációja van, így a feladatmegoldások sohasem válnak unalmassá a gyerekek számára.

 • kisebb, nagyobb, egyenlő
 • sorba rendezés
 • sorozatkészítés
 • páros és páratlansorszámok
 • bontások
 • számegyenes
 • liter és deciliter
 • összeadás a húszas számkörben
 • szabályjátékok
 • kivonás a húszas számkörben
 • a pénz használata

A gyerekek tudáspróbákkal ellenőrizhetik ismereteik gyarapodását.
A próbatétel kemény: egy labirintuson kell átjutni bekötött szemmel. Ráadásul itt-ott téglák potyognak ki a falból és egy sárkány dugja ki a réseken a fejeit...

Minden tizedik feladattípus megoldása után a szorgalom jutalmául egy gazdagon illusztrált mesét nézhetnek meg a gyerekek.

Minden feladattípushoz tartozik egy A/4-es méretű kinyomtatható füzetlap, rajta újabb hasonló feladatokkal. Ez egyben az írásgyakorlást is szolgálja. Ha minden lapot kinyomtatunk, egy teljes munkafüzetet kapunk.

A pedagógusok és a szülők munkáját részletes segédlet könnyíti meg.