kisebb betű nagyobb betű   e-mailben elküld nyomtatás

Lopva Angolul: Kulcs az élő nyelv megértéséhez


A három CD összesen 180 percnyi rajzfilmet és 1800 feladatot illetve gyakorlatot tartalmaz: szövegértési, olvasási, írási, szókincset bővítő, nyelvtani tudást fejlesztő gyakorlatok, mikrofonos drillek, valamint játékok. Mindezeket 2000 szavas hangos szótár, kifejezéstár és 100 oldalas, lényegretörő multimédia nyelvtankönyv egészíti ki. A három CD anyaga 240-300 óra alatt dolgozható fel.

1. RÉSZ
"Gentleman" Henry összehívja bandáját, "Sandwich" Fredet, Olivert és Joet az évszázad bűntettének végrehajtására, de nehézségek merülnek fel, mert Fred mindíg éhes, Oliver állandóan aggodalmaskodik és Joe felfogóképességének lassúságát csak lustasága múlja felül. Henry felderítő útra küldi Fredet és Olivert a Denton Cottage-ba, ahol a tettet végre akarják hajtani...
Ahogy megismerkedünk a szereplőkkel, úgy ismerkedünk meg fokozatosan az angol nyelv szókincsével és nyelvtanával: a főnevekkel, melléknevekkel, névmásokkal és az alapvető igeidőkkel, mint a Present Continuous (most éppen mit csinálunk), Simple Past (mit csináltunk a múltban), be going to (mit fogunk csinálni a jövőben). Ezek gyakorlására bőséges lehetőség nyílik mindenkinek igénye, tudásszintje, tanulási sebessége és kedve szerint.


2. RÉSZ
Joe jelentkezik a Lee családhoz Denton Cottage-ba, ahol az évszázad bűntényét akarják végrehajtani. "Gentleman Henry, a bandavezér bízta meg több feladat végrehajtásával. Joenak nincs ínyére a rendszeres munka, de tart a főnöktől és tőle telhetően igyekszik. Két új szereplő is megjelenik: Stanley Dickson, a volt kertész és Hunter rendőr őrmester.
Ahogy a történet bonyolódik, úgy bontakoznak ki előttünk az angol nyelv titkai is, mint a Present Simple (mit szoktunk csinálni), Past Continous (akkor éppen mit csináltunk), Present Perfect (Mi az, amit már megtettünk vagy még nem tettünk meg) stb. Megtanulunk leltározni vagyis azt, hogy hol található (there is). Megtudjuk, hogy Joenak mit muszáj (must) vagy mit lehetséges (needn't) megtennie, és mit nem szabad (mustn't) csinálnia. A nyelvtan más apróbb finomságaira is fény derül és tovább bővül a szókincsünk is.


3. RÉSZ
Dick Lee és szerelme, Gwen, fontos szerepet kap az évszázad bűnügyével kapcsolatban, melyet április 30-án hajt végre "Gentleman" Henry és bandája. A nyomozást Milligan felügyelő irányítja és a nyomok Barcelonába vezetnek egy bizonyos Mr. Pickuphoz...
Ahogy a felügyelő a volt kertész segítségével egymásután veszi az akadályokat, úgy bogozzuk ki mi is az angol nyelv olyan gubancait, mint a relative pronouns (vonatkozó névmások), a since/for (egy adott idő óta csinálunk valamit), a Reported Speech (függő beszéd), a Past Perfect (mi az, amit akkor már megtettünk vagy épp még nem tettük meg), vagy a may/might (lehet, hogy...) és társai.
Mi is eljutunk kitűzött célunkig, mint Milligan, egyre jobban tudunk angolul és egyre jobban feltárul előttünk maga a nyelv minden bonyolultságával és szépségével.