Hogyan használhatjuk a számítógépet?

FEHERNE MÁZSÁR GABRIELLA

A számítógépek széles körű felhasználhatósága gazdag eszköztárat ad a tanító kezébe. Egyre több gyermek már az iskolába lépés előtt otthon, játékprogramok segítségével megtanulja az egérkezelést és a billenytűzet használatát. Az iskolában az oktató-programok segítségével a gyerekek látókörét, kreativitását szélesíthetjük, segítségükkel rengeteg új ismeretanyagot gyűjthetnek. A rajzolóprogramokkal fejleszthetjük alkotóképességüket, vizuális fantáziájukat és kézügyességüket egyaránt. A szövegszerkesztő programmal hosszabb-rövidebb fogalmazásokat készíthetnek, meghívót csinálhatnak különböző rendezvényekre és számos új lehetőség nyílik meg a gyerekek előtt.

A Comenius Logo program a programozás rejtelmeibe kalauzolja el őket, a játékos szinttől a komoly alkalmazások fejlesztéséig. Ez talán a legkreatívabb alkalmazási forma, amely kisgyermekek számára is rendelkezésre áll. Nagyon jól motiválhatja a gyermekeket az is, ha az elkészített műveikből (programok, képek, animációk stb.) versenyt vagy kiállítást szervezünk, netán csak a tanterem falát díszítjük fel vele.

A tanítók munkáját a számítógép segítheti az órára való felkészülésben. A szövegszerkesztő programokkal óratervet, mágnestáblára való szemléltető eszközöket készíthetünk, a táblázatkezelő programokkal kiértékelhetjük egy-egy felmérés eredményeit. A tanítást segíthetik a számítógépes bemutatók, amelyek rendkívül látványosan és jól szemléltethetnek egy-egy anyagrészt. A rajzprogramokkal szép, igényes kivitelű ábrákat rajzolhatunk. A CD-programok érdekes és bő ismeretanyagot adhatnak. A kottaszerkesztő programokkal az énekzene, szolfézs- és hangszerórákhoz írhatunk kottákat. Oktató filmeket is digitalizálhatunk, melyeket felhasználhatunk az oktatás során. Az elkészített vaktérképeinket a természetismeret-órákon alkalmazhatjuk. A következőkben összegyűjtjük azokat az eszközöket, módszereket, amelyek a tanító munkáját segíthetik.

• A felhasználásnak az alábbi három fő területét különíthetjük el: az órára való felkészülés, a tanórai munka, az ismeretszerzés. Nézzük ezeket a területeket részletesebben!

1. Az órára való felkészüléshez: Óravázlat (az elkészített óravázlatok tovább bővíthetők, módosíthatók a későbbiekben). Feladatlap (témazáró feladatlapok, feladatlapok a differenciált munkához). Vaktérkép. Szemléltetőeszközök: képek (digitalizált képek, rajzolóprogrammal készített képek, mágnestáblára illeszthető szemléltetőképek, kottaszerkesztő programmal készített kották); animációk (mozgóképek készítése); hangok (például zeneszerzők művei, a gyerekek saját hangfelvételei, MIDI-vel készült hangfelvételek, zeneszerző programmal készített művek); bemutatók (zeneszerzőket, háziállatokat, városokat, országokat stb. taglaló bemutatók); tesztlapok (szövegszerkesztővel készített tesztlapok, az internetre feltett kiválasz-tós, kiértékelő tesztlapok); filmek (digitalizált oktatófilmek).

Az így elkészített anyagok hosszú távon felhasználhatóak, hiszen lemezen vagy CD-n eltárolva bármikor újra előhívhatók, kinyomtathatók, de természetesen igény szerint módosíthatók, ki-egészíthetők.

2. A tanórai munkában (tanításban): CD-ROM-ok; oktatóprogramok; oktatási segédanyagokat tartalmazó weblapok; elektronikus levelezés, levelezőlisták; rajzolás (Paint), programozás (Comenius Logo)

3. Az ismeretszerzésben: weboldalak; szaklapok (Computer Panoráma, Chip Magazin, PC-WORLD, Linux Magazin); CD-ROM-ok (Manó sorozat CD-ROM-jai, Szolfézs CD stb.); szakmai rendezvények (konferenciák alsó tagozatos tanítók számára)


• A számítógéppel alkalmazható módszerek:

— frontális munka (új ismeret szerzésekor például egy weblap, bemutató vagy film közös megnézése)
— csoportmunka (gyakorlóórán, vagy egyéni felkészülésben egyaránt)
— önálló munka (tesztfeladatok megoldása; névjegykártya, oklevél, órarend, meghívó, weblap készítése)
— otthoni munka (például a Manó Muzsika programmal ritmusdiktálás, dallamdiktálás rész gyakorlása)
— differenciált foglalkoztatás (például a Manó Matek programmal felzárkóztatáshoz a gyerekek képességeinek megfelelő anyagrész kidolgoztatása)

Gyakori probléma, hogy mivel a kerettantervek nem teszik kötelezővé a számítógépek használatát alsó tagozatban, ezért nem is adódik ilyen lehetőség a tanítók számára. A számítógépes termeket általában a számítástechnika-órák kötik le, tapasztalataink pedig azt mutatják, hogy más órákon nem könnyű bejutni. Célszerű lenne az alsós osztálytermekbe is elhelyezni egy-két számítógépet, még akkor is, ha azok „elavult, semmire sem jó" kategóriába tartoznak mások szerint. Egy alsó tagozatos gyermeknek bármilyen kategóriájú PC hasznos lehet, ha megfelelő szoftverekkel szereljük fel! Állítsunk össze egy konfigurációt, amellyel az osztálytermi feladatok különösebb gond nélkül megoldhatók!
P100-166,32 MB vagy több memória; 2 vagy 4 MB VGA kártya; CD-ROM olvasó; egér; hangszóró és/vagy fülhallgató; mikrofon; 3-5 GB winchester; képdigitalizáló (szkenner); nyomtató.
Láthatjuk, hogy ez a mai szemmel nézve meglehetősen gyenge konfiguráció, de ilyen gépekhez használtan 10-20 ezer forintos áron is hozzáférhetünk.


• Az iskolai felhasználáshoz ajánlott szoftverek:

Windows 95 vagy 98; WinZIP, Paint Shop Pro, valamilyen fajimenedzser (Windows Commander vagy FAR Manager), Comenius Logo, valamilyen Office csomag, GIF Animátor Media Player (Filmlejátszó), böngészőprogram (Opera, Netscape) A használható CD-k gyűjteménye megtalálható az OKI honlapján (http://www.oki.hu). Linux operációs rendszer, Midnight Commander fájl-menedzser, KDE vagy GNOME ablakkezetö(grafikus
(Opera, Netscape), Mplayer filmlejáíszó.


• Ajánlott linkek és irodalom:
Comenius LOGO (módszertani anyagok a Comenius LOGO használatához, szerzők: ELTE
TEAM Labor munkatársai)
http://www.caesar.elte.hu

LOGO Módszertani Lap
(szerző, szerkesztő: Nagy János),
http://www.logo.hu

BPSZSZSZK weblap Informatikai Műhely és Kreatív rovata
http://www.baranya-ped.sulinet.hu

1. Kőrösné Mikis Márta (szerk.): Az írott nyelv felfedezése kisgyerekkorban az informatika segítségével. Konferenciakiadvány, Budapest, 1996. I&I Informatika és Iskola Alapítvány
2. Kőrösné Mikis Márta különböző írásai az Új Pedagógiai Szemle, a Fejlesztő Pedagógia, a Tanító és az Óvodai Nevelés
3. Mihály Ildikó: Rachei Cohen a betűvilág kisgyermekkori, számítógéppel segített felfedezéséért. Új Pedagógiai Szemle, 2002/3. 49-fl). old.
4. Rachei Cohen honlapja angol nyelven.
http://perso.wanadoo.fr/rachel.cohen/qui_uk
5. Turcsányiné Szabó Márta: Az „ÉPÍTMÉNYEK"-re alkalmas környezetek a tanulás és tanítás érdekében. Új Pedagógiai Szemle, 2001/7-8. '
http://www.oki.hu/cikk.asp?Kod=2001-07-it-Turcsanyine-Epitmenyek.html