9. évfolyam 3. szám 2000. MÁRCIUS - 16.oldal

ManóSorozat

Olvasni tanulni kemény, pontos és kitartó figyelmet igénylő munka. Ezt a munkát könnyíti meg meg, teszi játékossá és élvezetessé ManóOlvasás oktatócsomagunk, amely a közkedvelt ManóSorozatot gazdagítja, immár a kilencedik és tizedik programmal. A ManóÁbécé és a ManóOlvasás 1. együtt tartalmazza mindazt az ismeretanyagot, amellyel az első osztályos az év folyamán találkozik.

Több mint ötszáz feladatot vonultat fel a két oktatójáték: a hangok helyes kiejtésétől kiindulva a betűk képének felismerésén és összeolvasásán át egészen a szavakig, mondatokig. Egy-egy feladaton belül a begyakorlandó anyagot (betűket, képeket, szavakat, mondatokat) véletlenszerű mutációval kapjuk egy igen gazdag gyűjteményből, így szinte végtelen számú variációban áll rendelkezésünkre a gyakorlóanyag.

Az egyes feladatokat bemutatók, rövid magyarázatok, illetve mondókák kísérik. Az útmutató a szülőknek és tanítóknak ad segítséget és ötleteket a program használatához. A gyerekek a feladatmegoldások jutalmaként animációkat, meséket élvezhetnek.

Nagy terjedelme miatt nem lehetett egyetlen CD-n elhelyezni az anyagot. Ezért született az a megoldás, hogy a betűk felismerését, hangoztatását, a helyes hangképzés technikáját a ManóÁbécé CD tárgyalja, az összeolvasását pedig a ManóOlvasás 1. CD-ről gyakorolhatják a gyerekek. Az anyag minden olvasástanítási módszerhez illeszthető.