A Művelődési és Közoktatási Minisztérium, az Ábécéskönyv Kiadó Kft. és a Profi-Média Kft.
által kiírt pályázat egyik díjnyertes alkotása.

Hogyan tanítok angol nyelvet a számítógép segítségével?

1. A kiválasztott termék ismertetése

A pályázatban szereplő nyelvstúdió a Profi Media Kft. által kifejlesztett English by Stealth című sikeresen alkalmazott CD használata után 1998. áprilisában felvette oktatási módszerei közé a Profi Média Kft. és az Ábécéskönyv Kiadó Kft. gondozásában megjelent Manó Angol című, kifejezetten gyermekek számára készített nyelvoktató programot is. Ez az oktatási segédeszköz 15 témakört lefedve párbeszédek segítségével vezeti be a gyermekeket a mindennapi angol nyelv rejtelmeibe. A párbeszédek „Manóországban” zajlanak, kedvesen megrajzolt manó-kislányok és manó-kisfiúk beszélgetnek, akiknek a képernyőn való megjelenítése már önmagában felkelti a gyerekek figyelmét.

A szótanulást, a szavak szinte azonnali memorizálását nagyon ötletesen szerkesztett animációs szótár is segíti, amely mulatságos figurák mozgatásával teszi felejthetetlenné az aktuális lecke szavait.

A párbeszédek meghallgatásánál mód van angol, illetve magyar szöveg egymás utáni megjelenítésére a képernyőn, amely választási lehetőséget is biztosít a tanár számára, hogy a különböző tudású csoportoknál más-más módszert alkalmazzon. (Például a haladók csak angolul olvashatják a feliratokat, és ha egy-egy szót nem értenek, a tanár körülírással segíti a felismerést, a lassabban haladók, korrepetálásra szorulók oktatásánál viszont még az is lehetséges, hogy először magyar nyelven olvashatják el a feldolgozandó szöveget, utána következik az angol megjelenítés, majd ha szükséges, ismét a magyar).

A 75 rövid párbeszéd óriási előnye, hogy abszolút „gyerekreszabott” témákat dolgoznak fel, olyan területeket körüljárva, amelyek egyrészt felkeltik a gyerekek figyelmét, másrészt az érdeklődésen túl elengedhetetlenül fontosak a nyelvi alapozásban. Ilyen témakörök többek között a színek, számok, az óra ismerete, a helyhatározás, az állatok, a játékok, a foglalkozások, az otthon, az étkezés, a melléknevek, stb. A párbeszédeket angol anyanyelvű gyermekek szólaltatják meg, ezzel is biztosítva a tökéletes kiejtés maradéktalan elsajátítását.

Az aktuális tananyag feldolgozása után a programban változatos feladatok megoldására nyílik lehetőség, amelyek az egérgomb és a klaviatúra váltogatott alkalmazásával történnek. Nagyon fontos, hogy a program azonnali visszajelzést ad helyes, és helytelen megoldás után egyaránt, egy ceruza részleges kiszínezésével követhetik nyomon a gyerekek, hogy éppen hol tartanak a feladatmegoldásban. Ha a ceruzán az összes besatírozott rész színesre változik, készen van a feladatsor, és máris továbbléphetünk. Tévesztés esetén természetesen lehetőség van arra, hogy visszatérjünk a párbeszédhez, és a szövegben megkeresve a helyes választ, korrigálni tudjuk a megoldást.

A program fontos része a mintegy 500 szót tartalmazó angol-magyar, magyar-angol szótár. Minden témakörhöz képekkel illusztrált megzenésített gyermekversek is tartoznak, amelyek együtténeklésre csábítják a hallgatót. Amikor belépünk a programba, ügyesen szerkesztett haladási naplón követhetjük nyomon, ki hol tart a feladatmegoldásban, a virágszirmok azonnal színesre változnak, ha elkészültünk egy feladattal, és mire a program végére érünk, minden virágot sikerül kiszíneznünk. Ez a módszer ahhoz is segítséget nyújt, hogy pontosan nyomon követhető legyen, hol hagytuk abba előző alkalommal a feladatok megoldását.

Nagyon nagy segítség, hogy az Ábécéskönyv Kiadó Kft. Gondozásában megjelent a Manó Angol című nyelvkönyv is, amely az otthoni feladatmegoldásokra ad lehetőséget. A tankönyv szövege természetesen szorosan kapcsolódik a CD tananyagához, így az órán tanultakat a házi feladat megoldása közben átismételve a jobb bevésést segíti elő. Vélhetőleg a szerzők szándékosan nem színesre tervezték a könyvet, hiszen a gyerekek így nagy örömmel tudják tetszés szerint kiszínezni az illusztrációkat.

2. A háttér bemutatása

Mint ismeretes az általános iskolai nyelvoktatás legnagyobb problémáját az alacsony óraszám, és a magas csoportlétszám jelenti. A legkiválóbb pedagógus is nagyon nehezen tud heti 1, esetleg 2 órában 18-20 fős csoportokban számottevő eredményeket felmutatni. Óriási szerencse, ha ilyen feltételek mellett a pedagógus fel tudja kelteni a gyerekek érdeklődését, és meg tudja velük szerettetni a nyelvet, arra már nem nagyon marad idő, hogy sokat gyakorolhasson a csoport, esetleg nehezebb nyelvtani összefüggéseket részleteiben elmagyarázzon a tanár.

Mivel sok szülő felismeri ezt a problémát, azok, akik megtehetik különórákon próbálják meg gyermekeik nyelvtudását fejlesztetni. Napjainkban azonban kevés az olyan hely, ahol a gyerekek korosztályuknak megfelelő kiscsoportban, játékos formában tanulhatnak délutánonként idegen nyelvet.
Ennek a hiánynak a pótlására jött létre néhány évvel ezelőtt a pályázó Stúdió, amely a délutáni órákban csak gyermekek oktatásával, illetve korrepetálásával foglalkozik. Az itt tanuló gyerekek mintegy 70 százaléka az iskolában is tanul angolul, és a különórán egyrészt a tananyaghoz szervesen kapcsolódó pluszt biztosítjuk, megbeszélve a felmerült nyelvtani problémákat, másrészt az iskolai kereteknél jóval játékosabb formában próbáljuk megszerettetni a gyerekekkel az idegen nyelvet, és magát a nyelvtanulás folyamatát. A fennmaradó 30 százalék az iskolában más idegen nyelvet tanul, és csak a Stúdióban ismerkedik az angollal.

Mivel nem minden család engedheti meg magának a külön nyelvórák finanszírozását, ezért a Stúdió Tehetséggondozó Programja keretében évente több gyermek vehet részt díjmentesen az angol oktatásban. Az 1997-98-as tanévben három gyermek kapott ilyen lehetőséget, az idén pedig öt olyan gyermek látogatja ingyen a nyelvórákat akik szülei (kis keresetű, egyedülálló édesanya vagy édesapa) számára megterhelést jelentene még a mérsékelt óradíj kifizetése is.

A Stúdió sajátosságai közé tartozik még az is, hogy kis létszámú – maximum 4 fős – csoportokra rendezkedett be, így is biztosítva a nyelvoktatás hatékonyságát. Tapasztalataim szerint a gyerekek ennél a csoportlétszámnál érzik a legoldottabban magukat, hiszen ha csak egyedül vesznek részt az órán, az előbb utóbb nyomasztó lesz a számukra, és túlságosan kidomborítja a korrepetálás jelleget. Egyrészt csak rájuk irányul a tanár figyelme, ami ideig-óráig hízelgő ugyan, de hosszú távon egy tanár-egy gyerek felállásban még játszani sem lehet olyan jól mintha többen lennénk…A 3-4 fős csoport viszont kiváló mikroközösségként működik, a jobb képességű tanulók könnyedén „húzzák maguk után” a gyengébbeket, anélkül, hogy ez bármelyikükben tudatosulna. A helyesen vezetett foglalkozásoknál, még egészséges rivalizálás is kialakulhat a csoporton belül, arra azonban mindenképpen oda kell figyelni, hogy a gyorsabb felfogású gyerekek ne nyomhassák el a kevésbé tehetségeseket. A kiscsoportos oktatásnál rengeteg lehetőség van a játékos fejlesztésre, a szójátékok, mondókák, versek, dalok tanulása, a szerepjátékok, a nyelvi dominók, szám-és betűkártyák, az audio- és videokazetták alkalmazása sokkal élvezetesebb, mintha ezeket az eszközöket mindössze a tanár és a tanuló használnák kettesben.

A Stúdióban használt számítógép Pentium 166 MMX 32 Mb RAM 3Gb Winchesterrel, 24-szeres CD ROM-mal, hangkártyával van felszerelve, és 17’’-os monitor kapcsolódik hozzá. Ezen kívül esetenként használunk még magnót, és videomagnót is. Bár a Manó Angol tökéletesen megfelel az egyéni, otthoni nyelvtanuláshoz, a Stúdió megpróbálta a tanórán kívüli nyelvoktatás keretei közé is bevezetni ezt a kitűnő oktatási segédeszközt.

3. Tapasztalatok a megtartott órák alapján

A tanórán kívüli nyelvoktatás egyik problémáját számomra korábban az jelentette, hogy az egy korcsoportba tartozó gyerekek – jelen esetben második osztályosok voltak az elmúlt tanévben – különböző iskolákban, különböző tankönyvekből tanulták a nyelvet. (Például English for you, Chatterbox, Angol nyelvkönyv I. – megjelent a Lapics kiadó gondozásában – TIP-TOP stb.) Mind a négy kislány nagyon tehetségesnek bizonyult a nyelvtanulásban, de a szülők kevésnek találták a heti óraszámot, ezért jelentkeztek a Stúdióba. Bár a felsorolt nyelvkönyvek mindegyike jó a maga nemében, nehezen tudtam eldönteni, hogy melyiket részesítsük előnyben. Könyvre és munkafüzetre mindenképpen szükségünk volt, mert ez a gyerekcsoport véletlenszerűen olyan szerencsésen állt össze, hogy érdeklődésük megkövetelte a komoly, „tanóra jellegű” foglalkozást, nem elégítették ki őket a játékos módszerek. Annyira megszerették az angol nyelvet, hogy az elmúlt tanév során a legtöbb problémát az jelentette számunkra, hogy a gyerekek rendszeresen kevesellték a házi feladatokat, és az óraszámot…
A könyvválasztás problémáját végül az egyik szülő kívánsága oldotta meg, aki kifejezetten kérte, hogy a TIP-TOP című könyvből dolgozzunk, így tavaly szeptemberben ezzel a könyvvel indult a tanév, de kiegészítésképpen természetesen mással is foglalkoztunk.
Amikor azonban megismerkedtem a Manó Angollal a tananyag problémái egy csapásra megoldódtak, hiszen ez az oktatóprogram tökéletesen megfelelt az említett csoport igényeinek! Tekintve, hogy olyan témaköröket dolgoz fel, amelyekre az iskolai tananyag keretében kevesebb idő jut, nagyon jó kiegészítésnek tartom a már meglévő ismeretek csiszolásához, finomításához (akár ismétlő jelleggel is). Nagyon fontosnak tartom, hogy a tanulók számára „új” – vagyis az iskolai tanmenetben még nem tárgyalt- témakörök szervesen kapcsolódnak egyrészt a gyerekek érdeklődési köréhez, másrészt a későbbiekben majd az élet által megkövetelt nyelvtudási elvárásokhoz! Még sincs szó „előretanulásról”, hiszen nem az iskolai tananyagot dolgozzuk fel, hanem más területeken kalandozunk. Természetesen, ha valakinek az iskolában esetleg nehézséget okoz valami, esetleg nem érti az óra működését, mód van arra, hogy „soron kívül” ezt a részt dolgozzuk fel. Szervesen ehhez a kérdéshez kapcsolódik az az észrevétel, hogy a Manó Angol alkalmazásával még oldottabbá tudtuk tenni az angol órákat, hiszen bizonyos fokig fel lehet kínálni a gyerekek számára a döntést, ők választhatnak, hogy énekeljünk-e először, párbeszédet hallgassunk, vagy az animációs szótárt keltsük életre. Természetesen ezt a szabadságot nem lehet túlzásba vinni, az igényeknek alkalmazkodniuk kell az előírt tanmenethez, de mivel tanórán kívüli oktatásról van szó a Stúdióban jóval nagyobb szabadságot élvez a tanár, mint az iskolában.

A vizsgált csoport életében óriási változást jelentett a CD használatának bevezetése. A gyermekek még nagyobb lendületet kaptak, és szinte rekordidő alatt teljesítették az előírt feladatokat. Ketten már használtak korábban számítógépet, a másik két gyermek még nem volt tisztában az egérgomb, vagy a klaviatúra kezelésével. Talán mondanom sem kell, hogy némi nehézséget okozott az „igazságos elosztás”, hiszen lett volna önként vállalkozó, aki akár egész órán át is szívesen dolgozott volna egyedül. Ezt úgy hidaltuk át, hogy az egeret feladatonként adják tovább egymásnak a gyerekek, de ha szöveget kell beírni a klaviatúrán, akkor ezt a tanár végzi a bemondás (betűzés) alapján.

Még egy területen szeretném elemezni a CD használatát. A korábbiakban leírt csoport tagjai még a Stúdió viszonylatában is kivételesen tehetséges, és nagyon jól kezelhető gyermekeknek számítanak. Nálunk sem ilyen minden csoportösszetétel, nagyon sok olyan gyermek látogatja az órákat, akik komoly nehézségekkel küzdenek a nyelvtanulás területén. Minden pedagógus számára ismert, hogy lehet valaki tehetséges, de ugyanakkor lusta a tanuláshoz, és lehet valaki nagyon szorgalmas, mégis nehezen tud idegen nyelvet tanulni. Nálunk is szép számmal megfordulnak az ilyen gyerekek, és természetesen ők vannak többségben. Most mégis szeretnék egy egyedi esetet bemutatni, ahol a nyelvtanulási képesség alapvető hiányán túl – hetekig-hónapokig tartott 20-25 szó megtanulása a kisfiú számára, de két hét múlva már nem nagyon emlékezett rájuk – a nyelv iránti teljes közömbösség jelentette a legnagyobb problémát, amely a sorozatos iskolai kudarcélmények hatására már-már az angol nyelv megutálásához vezetett. A szülők az iskolai kudarc hatására kerestek segítséget, és sajnos elég későn, a félévi elégtelen után hozták el a harmadik osztályos kisfiút a Stúdióba. Az ilyen problémás gyermek egyelőre nem kerül csoportba, hiszen olyan hiányosságokat kell bepótolnunk, amelyek csak egyéni foglalkozás keretében lehetségesek. Januárban kezdtük el a tanulást, és bizony nagyon nehezen haladtunk. A lehetőségekhez képest megpróbáltuk a gyermek számára vonzóvá és érdekessé tenni az angol órákat, de bármivel próbálkoztunk, nagyon nehezen tudtuk felkelteni az érdeklődését. Egyike volt azoknak a gyerekeknek, akik nem szerettek angol órára járni a Stúdióba. Talán egy kicsit jobban haladt, mint a 12 fős tagozatos csoportban, ahol teljesen lemaradt csoporttársai mögött, de mivel szinte mindent elölről kellett újra és újra megtanulnunk, és sajnos ez a tudás sem volt maradandó, azt kellett javasolnom a szülőknek, hogy a szakosított tantervű angol csoportból próbálják meg a gyermeket a „sima angolos” csoportba átkérni az adott osztályon belül, mivel a kisfiú nem képes lépést tartani csoporttársaival. (Ez a javaslat megegyezett azzal, amelyet az iskolai angol tanár már októberben javasolt.) Menet közben ráadásul kiderült, hogy a tanuló dyslexiával és dysgraphiaval is küzd, amit sajnos korábban nem észleltek sem otthon sem az iskolában. Itt tartottunk 1998. áprilisában, amikor belépett életünkbe a Manó Angol! Nem szeretném dramatizálni az esetleírást, de ezzel a találkozással ha nem is azonnal, de szépen lassan megtaláltuk a kulcsot a tanuló problémáihoz. A kisfiút nagyon érdekelte a számítógép, de otthon a szülei nem engedték, hogy a géphez üljön, mivel rossz jegyeket vitt haza. Az angol órán viszont kezelhette a gépet, de csak akkor mehettünk tovább, ha bizonyos feladatokat már megoldott. Az első időben volt türelmem kivárni, hogy nyolcszor-tízszer oldjunk meg egy feladatot, mire ráunt, és már nagyon szeretett volna mást is csinálni. Ennek viszont az volt az ára, hogy meg kellett tanulnia a szavakat, és fel kellett ismerni a feladatokba rejtett összefüggéseket. Ahogy ráérzett arra, hogy ha nagyon akarja, akkor tudja memorizálni a szavakat, sorozatban jöttek a sikerélmények egymás után. Fokozatosan megtanultunk tanulni, és eljött az otthoni és az iskolai elismerések ideje is. Idén szeptembertől már nem tagozaton tanulja az angolt, szülei is belátták, hogy nem szégyen ha valaki nem tud megbirkózni egy számára túl nehéz feladattal. Igaz, hogy év végén mindössze közepesre sikerült az érdemjegyét javítani, de ennél sokkal nagyobb eredménynek tartom, hogy a gyermek megszerette az angol nyelvet, és az ő esetében ehhez kizárólag a Manó Angol adta a kezünkbe a megoldást!

4. Problémák felvetése

Számomra a program használata során mindössze néhány apróság jelentett nehézséget.

A program indításkor nem írja ki a felhasználói listát, így ha véletlenül elfelejtjük, hogy melyik gyerek milyen becenéven kezdett el dolgozni az előző órán, sajnos elvesznek a megoldott feladatok. (Az English by Stealth CD például kiírja ezt a listát, és kattintással választható ki az éppen aktuális felhasználó neve.) A dalokkal kapcsolatban lenne még egy észrevételem. Leszámítva néhány valóban könnyen énekelhető, és tanulható dalt (The Little Red Train, Riddle, Upside-Down stb), a többiek nagyon nehezen követhetőek.

Még a jól ismert One-Two című ének is áthangszerelve, jazz-esített formában található meg a CD-n, ami nem igazán könnyen tanulható. Ha csak meghallgatásra szánták a szerzők a dalokat, úgy érthető a válogatás, de véleményem szerint kár lenne egy ilyen jó lehetőséget kihagyni arra, hogy fülbemászóbb dallamokkal, halkabb zenekari kísérettel, és egyszerűbb dallamvezetéssel éneklésre csábítsuk a gyermekeket. A CD-n megszólaló szereplők gyönyörűen énekelnek, de a Magyar Rádió Gyermekkórusának szintjén, sajnos az életben kevés az ilyen tehetséges gyermek, ezért szerencsésebb lenne talán egyszerűbb dalokkal próbálkozni a jövőben. Ide tartozó hiányosság még, hogy a dalokban szereplő szavakat nem tartalmazza az angol-magyar szótár, és így a gyerekek csak tanári segítséggel, rávezetéssel tudják feldolgozni a dalszövegeket, holott tapasztalataim szerint nagyon szeretnek énekelni, és könnyen tudják más területen is használni a dalszövegekben fellelhető egyszerűbb nyelvi fordulatokat.

Az utolsó észrevételt a gyerekek nevében tolmácsolom. Miért ilyen kevés, és miért ilyen könnyűek a feladatok? Azt hiszem, ehhez nem kívánkozik különösebb kommentár…

5. Lesson plan

Level: Elementary
Age: 9-10
Nos. Of students: 4
Time: 45 minutes

Topic of the lesson:
1-3 students should be helped to acquire new vocabulary and language functions. They are expected at the end of each lesson to be able to use the new words (e.g. for describing objects big, green, short, long etc.
Student’s problems: some unknown words (especially in case of colours) might cause confusion, also the use of a/an, is/are.

Teaching techniques: Students should learn and having fun operate at the same time because fun generates energy for the serious goal.
- vivid, lively, relaxed atmosphere
- words should be queered and not translated immediately
- encourage students to speak as much as possible.

Aids/Materials:
- Manó Angol Cd
- Manó Angol Workbook
- Student’s dictionary
- Student’s copybooks

Lesson Six

I. LEAD-IN: Checking homework
Students are asked to read their answers given to the questions on p.19.
This exercise is meant to sum up the acquired vocabulary and grammar items studied in that last five lessons ( Chapter: Numbers and Bees’)
The teacher encourages students to correct each other’s mistakes.

II. DISCUSSION: Students have a short discussion about the objects they can see in the room. This activity is based on questions like:
Where are the books/pictures/flowers etc?
How many books/pictures/flowers can you see?
Where is the books/bag etc? Pair works and group work.

III. LISTENING: Students are asked to listen to the text ’ Your bag is heavy’ attentively following at the same time the written text. (English text, English language)
The teacher draws their attention to the pictures, which help students to guess the global meaning of the story. They can stop the CD whenever they feel it necessary.
They should try to guess who is talking and point at the goblin on case.

IV. CHECKING UNDERSTANDING: Students listen to the text again using the textbook. If necessary they are asked to use the Hungarian textbook, too.

V. VOCABULARY: After having understood the global meaning of the text students are asked to guess the meaning of some new words such as: heavy, button, marble etc.Ű
The teacher asks them to pronounce these new words and they check the words using the dictionary. Students write down the new words in their vocabulary.

VI. ADOPTING/MEMORISING THE WORDS AND FUNCTIONS INTRODUCED IN THE LISTENING: The students are equipped with language functions taken from the listening text through the following procedures:

Students listen to the text and follow it on the screen.
They read the text after having chosen the goblin whose sentences they want to repeat.
They act the dialogue without looking at the text.
They check the consents of their sentences by listening to the text again.

VII. GRAMMAR: The teacher explains students the use of the indefinite article a/an ( a pen, an umbrella). She also draws their attention to the plural form of some new nouns reminding them of the already learnt ones: buttons, marbles as in flowers, books, pictures. Students take notes.

VIII. PRODUCTIVE STAGE: Students practise the acquired vocabulary and language functions by doing the exercises. (pair work)

IX. LEAD-OUT: Students are explained their homework. They are asked to draw the objects indicated (p. 20/ex.1.) and to answer the questions (p. 20/ex.2.) They are also asked to colour the pictures.

Lesson Seven

I. LEAD-IN: Checking homework

II. DISCUSSION: Students are asked if they happen to know some colours in English. (They are expected to be able to tell at least three or four colours). The teacher asks them to point at a few red, black, and white…objects in the room. Then students are invited to tell the colours they used at home for colouring the pictures.

III. LISTENING: Students listen to and follow the text ’Your bag is big’. ( English text, English language ) As only a few unknown words (names of objects and colours) might cause problems for students they are not asked to follow the text in Hungarian, too.

IV. VOCABULARY: They would rather guess the meanings of the words denoting objects and check themselves by using the picture dictionary. After finding the right word and listening to its correct pronunciation the teacher asks the students to repeat the word once or twice and write them into their dictionaries. After having found the object students can also see their colour. In order to identify the colours in English they are asked to draw three colours in their copybooks. The listen to and follow the text once again (if necessary sentence by sentence). They have to put down in the 3rd column the names of objects and in the 1st one their number or a/an.

E.g.

a blue book
a red book
a pink book
a yellow book
ten - pencils
nine - rulers
a - doll
three - apples
two - sandwiches
an - umbrella
a yellow book
a red button
a toy* cat
a pink flower

*Draw students’ attention to the fact that ‘toy’ is not a colour. Then students have to find in text names of the corresponding colours and put them in the 2nd column.

V. CHECKING UNDERSTANDING: Students check their exercise in-groups using the dictionary if necessary.

VI. GRAMMAR: The teacher explains the difference between a/an and the.

VII. PRODUCTIVE STAGE: Students are invited to solve the problems in the exercise book. Students work in pairs asking each other to point at certain objects the identify as: a red book, a blue bag, a yellow book, a yellow ruler, a red button etc. ( Students use the picture dictionary if necessary.

VIII. LEAD-OUT: Now the teacher asks the students to compare the colours they used in the picture workbook and those on the screen. Students are explained the written homework (p 21/ex 1. and ex 2. and colouring.)

Lesson Eight

I. LEAD-IN: Checking homework.

II. DISCUSSION: Students are asked to identify some objects in the room telling their number and colour. E.g. a blue book, three red books, a red button, a pink flower, a blue pen, ten black pencils etc.

III. LISTENING: Students listen to the text ‘ YOUR BAG IS PINK ‘ IN English and follow the English text trying to guess what the story is about. Then they listen to it again following the Hungarian text.

IV. CHECKING UNDERSTANDING: The teacher asks some questions:
- What colour are the paints?
- Is the book green?
- Are the shoes dirty?
- Are the rulers short?

V. VOCABULARY: Students are encouraged to pronounce the unknown words and guess their meaning. The words are checked in the dictionary. After getting familiar with each word students put them down in their dictionaries.

VI. MEMORIZING FUNCTIONS AND PRACTIZING PRONUNCIATION: Students listen to the text again and are invited to role-play. Then they check the correctness of their sentences and pronunciation by using the textbook.

VII. GRAMMAR: The teacher gives explanations and the students take notes. They are explained the use of ‘IT is/ it’s. and the negative form ‘it isn’t…’ and also the answers given to yes/no questions.
-Yes, it is. No, it isn’t.
-Yes, they are. No, they aren’t.

VIII. PRODUCTIVE STAGE: Students do the exercises in pairs. The teacher gives explanations whenever it is necessary.

IX. LEAD-OUT: Explanation of the homework (p 22/1,2.)

Lesson Nine

I. LEAD-IN: Checking homework in pairs and then with the teacher.

II. DISCUSSION: The teacher asks the students yes/no questions E.G.
- Are the books on the table?
- Are the pens in the books?
- Are pencils heavy?
- Is the lemon pink?
- Is the book heavy?

Students are expected short answers as they were taught to last time. Then students have to ask similar questions about the objects they had to colour. (P 22/2.)

III. LISTENING: Students are asked to listen to the English text ‘Umbrellas’ without looking at the screen. As they are supposed to know all the words, students are invited to red the text in English. Then they can check their pronunciation by listening to it and following the text.

IV. CHECKING UNDERSTANDING: The students choose the goblin they want to share identify with. The teacher plays the role of one of the goblins and asks each student questions like:
- Is this my umbrella?
- Is this your umbrella?
- Is your umbrella pink?
- Is my umbrella red?
- Is my umbrella green and yellow? Etc.

V. GRAMMAR: The students put down in their copybooks the new grammar items, the possessive pronouns my/your. Their use and meaning has already been introduced in the previous lessons. This time students are only made aware of them.

VI. MEMORISING THE FUNCTIONS AND STRUCTURES: Students are invited to role-play together with the teacher (2 students + the teacher).

VII. PRODUCTIVE STAGE: Students do the exercises.

VIII. LEAD-OUT: Explanation of homework (p 23/1,2.)

Lesson Ten

I. LEAD-IN: Checking homework in pairs and then with the teacher.

II. LISTENING AND MEMORISING THE FUNCTIONS: Students listen to the dialogue and are asked to repeat the sentences without having a look at the text. (They do it sentence by sentence). Then they have to read the text acting the dialogue. The teacher invites them to role-play.

III. SPEAKING: The teacher asks students to put three objects belonging to their peer in different places E.G. on the table, under the table, in the bag, under the book etc. Based on the previous dialogue they are asked to find their own objects being helped by the other student.

IV. PRODUCTIVE STAGE: Students do the exercises. This lesson is meant to sum up the vocabulary and language functions of the previous four lessons.

V. SING A SONG: Students listen to the song.

VI. ENRICHING VOCABULARY: They are encouraged to guess what the song is about. The teacher explains unknown words and the Hungarian word for them are given by the students. They put down the new words in their dictionaries.

VII. MEMORISING THE SONG: Students learn to sing the song by heart.

VIII. LEAD-OUT: Students have a look at their homework (p 24/1,2,3.). The teacher makes sure that the students understand what their task is. They can also colour the pictures.

6. Befejezésül

Az oktatóprogrammal kapcsolatos tapasztalataim mellett szeretném még egy fontos kérdésre felhívni a figyelmet. Ez a segédeszköz óriási hiányt pótolt a nyelvoktatás területén, nagyon sikeresen alkalmazható, örömmel, és eredményesen dolgoznak vele a tanulók. Ugyanakkor nem szabad abba a hibába esnie a tanárnak, hogy csakis, és kizárólag a Manó Angol CD segítségével tanít! Azt hiszem a mai gyerekek éppen elég időt töltenek a televízió és a számítógép monitor előtt, nem szabad, hogy leterhelt kis életükben még a nyelvoktatást is teljes egészében a számítógép vegye át. A módszer nagyon eredményesen alkalmazható kiegészítő tananyagként, figyelemfelkeltő eszközként, konkrét felmérési vagy ismétlési feladatokra, sőt globálisan is. Ugyanakkor meg kell, hogy maradjon a nyelvtanulás személyhez kötődő varázsa is, nem szabad, hogy a Tanító Nénit, Tanár Urat teljesen háttérbe szorítsa a számítógép. Kell, hogy legyen idő a gépen elvégzett feladatok mellett a szabad játékra, éneklésre, jó idő esetén akár a közeli játszótéren is, és ne felejtsük el, hogy a gyerekek nagyon örülnek egy közös rajzolásnak akkor is, ha nem sikerül olyan szépre, mint „Manóországban”.

Az a pedagógus, aki megtalálja az arany középutat a forradalmian új, és a hagyományos oktatási módszerek között, nagyon sikeresen dolgozhat a Manó Angol CD felhasználásával, a gyerekek és a szülők – valamint a maga – örömére! Nagyon várjuk a folytatást…! 1998. augusztus 30.

Jelige: “MIAMANÓ ?”