Mini Manó Tél (szoftverismertetés)
Bicsákné Némethy Terézia gyógypedagógus, közoktatási szakértő

Az idő múlása az évszakok váltakozásával lesz megfoghatóvá a legkisebb gyermek számára is. Nem véletlenül ragadjuk meg ezek külső megnyilvánulási jegyeit, és díszítjük a csoportszobát, a folyosót, az ablakokat az évszakok legjellemzőbb tulajdonságaival. Amit séta közben, beszélgetésben, játékban megmutathatunk az évszakok hangulatából arra mindig felhívjuk a gyermekeink figyelmét. Minden évszaknak megvan a maga jellegzetes színe, hőmérséklete, a növény és állatvilágban észlelhető jellegzetessége. Ezt tudatosítjuk a gyermekeinkkel és megtapasztaltatjuk minden érzékszervükkel a külvilág változásait. Ebből lesz gondolati síkon az idő érzékelése, a tulajdonságok osztályozása, az ok-okozati összefüggések megértése, a tapasztalati összefüggések beszédben történő megfogalmazása. Magyarán a gondolkodás fejlődése.

Mai életünknek, ha tudomást veszünk róla, ha nem már szerves részét képezik a gépek, amelyek a kommunikációnkat és a munkánkat segítik. A gyerekek családjukban is találkoznak velük; csörög a telefon és beszélgethet a távoli nagymamával, a villogó számítógép monitor előtt testvére Interneten jelentkezik a másik városban lévő főiskolai vizsgájára, apa televízión nézi Afrika élővilágát, anya videokazettán kapja a gerinctorna anyagát. Ezek eszközök, a tartalommal való feltöltésük ránk vár. Lehet nézni a televízión értelmetlen agressziót, de a Mindentudás egyetemét is… Lehet játszani a számítógépen öldöklő háborút, de lehet vele tanulni is. A választást mi felnőttek befolyásoljuk a jó vagy rossz példával. A találkozás nem kerülhető el, de nem mindegy melyik oldalukról ismeri meg a kisgyermek a gépeket.

Lehet ez az első találkozás a számítógéppel: kellemes férfihang mesél a télről, Vivaldi Négy évszak című művének Tél tétele szól, és valakinek segíteni kellene Tél tündérnek, hogy hozhassa a telet, amit egy Zizi nevű bájos kislány már nagyon vár.

Így kezdődik a Mini Manó tél című játékos program, amit CD lemezen lehet kapni és óvodások által is könnyen kezelhető. Szépek a képek, kellemes a zene, a tél jellegzetességei jelennek meg a feladatokban. Tizenöt feladatot kell megoldani, ami megmozgatja a fantáziát, fejleszti a figyelmet, az összpontosítást, az analizáló-szintetizáló képességet, a csoportosítást és a fogalomalkotást. A feladatokban megjelenő téli képek alkalmat adnak az addig megfigyeltek mélyebb megismerésére, pl. a hópelyhek formái, vagy a téli sporteszközök használata. Vannak olyan képek, amik az újdonság erejével hatnak, felkeltik a gyermek érdeklődését, hogy a kinti téli világban is megfigyelje, pl. a madarak alakja, a fatörzsek évgyűrűi. A feladatokat nem kell időre megoldani, a téves megoldásnál pedig Zizi figyelmeztet kedvesen „biztos vagy benne?” A jó megoldást megköszöni és elmondja, milyen ruhadarabot sikerült megszerezni Tél tündér számára. A sikeresen megoldott feladatok után felöltöztetheti a játékos Tél tündért, aki végre- valahára meghozza a telet. Ebben egy óvodás volt a segítője, mint a mesében a legkisebb királyfi.

A gyermeket először nem kell magára hagyni a képernyő előtt, csak hagyni kell, próbálkozni. Meglepően sok mondanivalója és kérdeznivalója lesz. Az izgalommal vegyes öröm feszült figyelemmel társul. Több gyermek is lehet egyszerre a képernyő előtt, segíthetik egymást, vagy váltakozva játszanak. Az egérkezelést megtanulják rövid idő alatt, ami aztán a szem-kéz koordináció jó fejlesztője lesz. A valóságban tapasztaltak rendszerezése, több csatornán történő megerősítése, a tél hangulatának zenei felidézése, kiegészíti a séta, a játék, a beszélgetés közben szerzett tapasztalati élményeket. Mesei elemekkel ismerteti meg a számítógépet, ami gyermekek lelkivilágához a legközelebb áll. A minőségi program után csak ennél jobbat fogad el, és nem csábítja az olcsó, silány számítógépes játék. Aki Vivaldihoz szokott, annak nem hiányzik Lagzi Lajcsi…