A ManóSorozat koncepciója

1. A kiadó rövid bemutatása

A Profi-Média Kft. 1995 áprilisában alakult. A hazai multimédia-piac a Profi-Média megalakulásával egy időben indult fejlődésnek.

Kezdetben csak nyelvoktató programokat készítettünk. Az első termék a PICDIC képes szótár-sorozat volt. Tulajdonképpen ez a termék volt az első magyar nyelvoktató CD-ROM.

1995 októberében megjelent a MANÓ gyermekoktató-sorozat első lemeze, a ManóKaland. Ez a lemez volt az első magyar nyelvű gyermekoktató CD a hazai multimédia-piacon. Sikerét egyrészt ennek köszönheti, másrészt a sajátos jellegű interaktivitásának.

Öt évvel ezelőtt még a CD-lejátszó a hazai gépekben nem volt tartozék és csak elvétve volt jelen. Mára a CD-lejátszó tartozékká vált, és multimédia-ágazatról/iparról beszélünk. A Profi-Média Kft. az öt év alatt 23 oktatóprogramot fejlesztett és jelentetett meg CD-n.

Olyan minőségi oktatóprogramok fejlesztését és kiadását tűztük ki célul, amelyek hatékony eszközei az önképzésnek és az iskolai tanításnak. Az a célunk, hogy a CD-ket használva megkönnyítsük, játékossá, vonzóvá tegyük új ismeretek elsajátítását, segítsük a tananyag feldolgozását.

2. A ManóSorozat rövid bemutatása

Első, még kicsit ködös elképzeléseinket az motiválta, hogy alternatívát nyújtsunk gyerekeinknek a lövöldözős, buta reflexjátékok mellett, amelyek akkoriban szinte kizárólagosan uralták a számítógépeket.

A Manókaland kidolgozásakor még nem gondoltunk rá, hogy a téma sorozattá nőheti ki magát. Igyekeztünk minél szélesebb korosztályt megcélozni, ezért összevontuk a környezetismeret alsó tagozaton oktatott témáit egyetlen anyagban. A második Manó CD témáját egy furcsa félreértésből adódóan a vásárlóink határozták meg: mivel játékosan a ManókaLand címet adtuk a programnak (így kétféle olvasata is van), sok vásárló félreértette, és nyelvoktató programnak hitte. Nem akartunk csalódást okozni, így elkészült a ManóAngol.

1995 után évente két lemez jelent meg a Manó-sorozatból. A sorozat most tíz lemezből áll, és a hazai multimédia-piacon tartja vezető szerepét a gyermekoktató CD-k között.

3. A sorozat koncepciója

Célközönségünk a 6-12 éves korosztály. Jelenleg azon dolgozunk, hogy a ManóSorozatot teljessé tegyük: az alsó tagozatosok számára minden tantárgyhoz és minden évfolyamra szeretnénk elkészíteni egy-egy oktatóanyagot.

a/ Kik, hol és hogyan használhatják oktatójátékainkat?

Mivel oktatószoftverekről van szó, a felhasználó a diák, aki vagy otthon, vagy az iskolában használja tanuláshoz a programokat.

Otthon: környezetünkben gyakran találkozunk olyan esettel, hogy a kevésbé hozzáértő szülő megvette gyermekének a gépet – mert az kikövetelte -, ám nem vásárol hozzá programokat. Sok szülő előtt nem világos, hogy a számítógép nem egy rádióhoz hasonló, amely mindig ontja a műsorokat, hanem inkább egy magnóhoz, amely akkor van optimálisan kihasználva, ha megvásároljuk hozzá a szoftvereket. Az is előfordulhat, hogy a 150-200 ezer forintos befektetés után sajnálják a pénzt az 5 ezer forint körüli összegbe kerülő szoftverre. „Áthidaló megoldásként” ilyenkor következik a programok csereberéje, illegális másolása. E problémák ellenére sokkal elterjedtebb programjaink otthoni, mint az iskolai használata.

A CD-k önállóan, szülői/felnőtt segítség nélkül is használhatók, mivel rendkívül felhasználóbarátok. Kezelőfelületük egyszerű, és egységes: aki ismer egy Manó CD-t, az a többiben is könnyen eligazodik.

A programok egyrészt szórakozást nyújtanak: a játékos, rejtvényjellegű feladatok megoldása a nagyobbaknak is élvezetes időtöltést biztosít. Másrészt az otthoni tanuláshoz, gyakorlásra, vagy a tananyag kiegészítésére is alkalmasak a programok. Célunk, hogy kiváltható legyen a korrepetáló tanár, a házitanító.

Ha a gyerek elakad a feladatok megoldása közben, és a szülőhöz fordul segítségért, a programban vagy a témában kevésbé járatos szülőnek sem kell zavarba jönni: a szülőknek szóló segédanyagok megfelelő útmutatóval látják el.

Az iskolában: tapasztalataink szerint sok pedagógus elzárkózik a számítógépek használatától. Maga a számítógép idegen számukra: meg vannak győződve, hogy azt csak szakemberek tudják kezelni, és fel sem mérik, hogy milyen hatékony oktatási eszközről mondanak le. Különösen jellemző ez az alsó tagozaton tanító pedagógusokra.

Sok iskolában a számítógépeket szinte kizárólag a számítástechnika oktatására használják. Hasznos lenne, ha mellette azt is megtanítanák a gyerekeknek, hogyan használhatják a számítógépet a mindennapi életben munkájuk megkönnyítésére. Meg kellene mutatni nekik, hogyan szerezhetnek információt, hogyan könnyíthetik meg a tanulást. Meg kellene velük ismertetni azt a 30-40 magyar nyelvű programot, amelyek segítségével könnyebben és hatékonyabban tanulhatnak.

Iskolában a következő formákban alkalmazhatók a programok: tanórán, valamint szakköri és napközis foglalkozásokon segédletként használhatók. Ezeken felül segíthet többletinformáció szerzésében is (például tanulmányi versenyekre készüléshez).

Néha elég egy gép is a csodához. Bár vannak kidolgozott technikák, óravázlatok a következő szituációkra: egy osztályra egy/kettő gép jut; öt gyerekre jut egy gép; két gyerekre jut egy gép; minden gyereknek saját gépe van; tapasztalatunk szerint az általános iskolás korosztálynak az egy gépes (szerencsére legolcsóbb) módszer a legcélravezetőbb, mivel így nem esik szét az osztályközösség. Ha együtt dolgozzuk fel az anyagot, egy gyerek sem marad magára.

A gép nem helyettesíti a pedagógusokat, ám szerepük kicsit más a "multimédiás" órákon: itt a főszerep a számítógépé, a pedagógus átalakul egy tervező, ellátó, útmutató személlyé.

b/ Kompatibilitás

További követelmény, hogy a programok illeszkedjenek a használatban lévő tantervekhez. Az anyagok évfolyamonkénti és tantárgyankénti bontásban készüljenek. A programoknak legyenek kapcsolódási pontjaik a népszerűbb tankönyvek felé, vagyis használhatók legyenek segédanyagként bármely tankönyv mellett.

E követelmény megvalósítása érdekében igyekszünk olyan szakmai anyagokat – óravázlatokat, tanmeneteket – kidolgozni gyakorló pedagógus munkatársainkkal, amelyek elősegítik, megkönnyítik a programok beépítését a tananyagba.

c/ Motiváció

Elvárjuk, hogy a program teremtsen kedvet a tanuláshoz. Egy sikeres program jó játékot, tartalmas szórakozást, észrevétlen tanulást nyújt egyben.

A multimédia segítségével – mely kép + hang + szöveg + animáció együttes alkalmazása – a gyerekek figyelme maximálisan le van kötve. A tananyag feldolgozása játékos formában történik, észre sem veszik, hogy most éppen tanulnak. Olyan élményünk is csak a multimédiás órákról van, hogy a gyerekek újabb és újabb feladatokért könyörögnek.

A számítógép segítségével történő tanulás hatékonyabb bármilyen más módszernél. A számítógépes tanórákon a gyerekek sokkal aktívabbak, a fegyelemmel sincs probléma. A tanulók könnyebben megértik az olvasmányokat, mint más órákon. A gazdag illusztrációk jobban elősegítik az anyag megértését, mint a tankönyvekben lévő, korlátozott mennyiségű fénykép, illetve rajz. Nyelvórákon jobban tudják társítani a szöveget a hanganyaghoz, mint a magnóhallgatásos technikánál (feltételezzük, hogy a mindig változó képsorozatok segítik őket ebben, ahol a képek memóriafogasokként működnek). Sokkal kevesebb tanári magyarázatra van szükség, önállóbban tudnak dolgozni.

Egy pécsi általános iskola többéves tapasztalata alapján – összehasonlítva a számítógéppel és gép nélkül tanuló osztályokat –, az órák hatékonysága annyival növekedett a számítógép használatával, mintha heti két óra helyett heti három órában tanulnák a nyelvet.

Mik teszik vonzóvá a multimédia anyagot? A mesés, játékos, rejtvényes feldolgozási mód. A felhasználóval “egykorú” manó narrátor, akinek mindenről van véleménye, nyelvhasználata egyszerű, érthető és szellemes. Végül sarkallhatják a gyereket a megszerezhető jutalmak: egy-egy pont (gyöngyszem), dal, mese, vagy animáció.

4. A programok tartalmi felépítése, a tartalmi elemek jellemzői

Mennyiben más, mennyivel több egy oktatóprogram, mint egy könyv?

Először is, terjedelmi határok jóformán nincsenek. Ennek következtében jóval gazdagabban illusztrált anyagot készíthetünk, mint a hagyományos módon.

Az anyag nemcsak képekkel, hanem animációkkal, filmbetétekkel, valamint zenével, hangeffektusokkal is színezhető.

a/ feladatok

Programjaink gerincét feladatsorok alkotják. A feladatok megoldását a program értékeli, és visszajelzést ad. Ez a legnagyobb motiváló erő ahhoz, hogy a gyerek leüljön a gép mellé. Az a program, amelyik csak információkat közöl, nem sokkal több egy könyvnél, hamar unalmassá válik a fiatal korosztály számára. Amelyik válaszol is a játékos lépéseire, partnerré válik.

A feladatok mutációval készülnek. Ez azt jelenti, hogy ugyanarra a feladatra később visszalépve más szöveget vagy képet találunk, vagyis a gyakorlás lehetősége kibővült. Így egy-egy program tízezres nagyságrendben is tartalmazhat feladatokat. A Matek programjainkban található összes feladatot legenerálva, azok egy jókora vaskos kötetet adnának.

b/ leíró részek

A feladatok köré leíró részeket fűzünk – a tankönyvekben ezek az olvasmányok adják a tartalom javát. Az előadás jellegű, gazdagon illusztrált bemutatók segítenek a feladatok megoldásában, így az anyagban való elmélyülésre, “bogarászásra”, kutatásra ösztönözzük a gyereket.

c/ tudáspróbák

Hasonló feladatokkal találkozunk, mint a feladatsoroknál, de most időre kell megoldani egy bizonyos számú feladatot. Az értékelés ezúttal nem egyszerű “jó-rossz megoldás”, hanem egy részletesebb, szöveges értékelés ismerteti a felhasználó tudásának gyenge pontjait.

d/ lexikonok, szótárak

A program jellegétől függően tartalmazhat még lexikonokat, szótárakat. A ManóÉlővilágban mintegy 230 növény- és állatfajt mutatunk be, szellemes narrátor szöveg kíséretében, állathangokkal és filmbetétekkel színesítve. A ManóMuzsikában tíz neves zeneszerző életútját ismertetjük röviden, híresebb zenedarabjaikkal illusztrálva. Ebben a programban a szótárra is találunk példát: a zenei kifejezések szótárában magyarázatokat találunk az alapvető zenei kifejezésekre. Ezekben a lexikonokban és szótárakban a keresés rendkívül egyszerű, de az egyszerű bogarászásuk is élvezetes időtöltés.

e/ jutalmak

A jutalmazásnak sokféle lehetősége van, akár egymás mellett használva is. Minden program nyilvántartja a játékos neve szerint a megszerzett pontszámokat. Az első tíz játékos pontszáma összehasonlítható egy “fanövesztési versenyben”. Jutalomjellegű betétek a bizonyos pontszám összegyűjtésével megszerezhető mesék, dalok, animációk. Az összes pontszám megszerzését a programok oklevéllel jutalmazzák.

f/ segédanyagok szülőknek, pedagógusoknak

A kérdőjelre kattintva a felnőttek kapnak egy kis segítséget: minden feladathoz kapcsolva leírjuk a feladat pedagógiai célját, tartalmát, megoldásának módját, és tanácsot adunk, hogyan segítsük, hogyan vezessük rá a gyereket a feladat megoldására.

5. A MANÓ, mint márkanév

Egy CD-n lévő program sokkal kevesebbet árul el magáról, mint egy könyv. A rajta lévő anyag mennyiségétől függetlenül minden korong hasonlóan néz ki, csak egy alaposabb kipróbálás során derül ki, mennyit ér egy program.

Összehasonlítva más kiadók forgalomban lévő gyerekoktató CD-ivel, néhányuk technikailag ugyan felülmúlja a ManóSorozatot, de tartalmilag semmiképpen sem. A legtöbbjükkel az a probléma, hogy nem magyar fejlesztésű termékcsalád, nem illeszkednek szervesen a hazai kulturális és iskolai környezetbe. A másik probléma, ha a CD-k nem igazán épülnek egymásra, nem alkotnak összefüggő rendszert. Ilyenkor használatuk nehézkesebb, a felhasználó tanácstalan, hogy hol, mire is használhatja a szoftvert.

Aki ismer egy Manó CD-t, tudja, mire számíthat a következőnél. A teljes ManóSorozat egységes felépítésű, egyenletes színvonalú, összefüggő rendszerbe illeszkedő programcsaládot jelent. A sorozat minden tagja gazdag anyagot tartalmaz (igazán kihasználva a lemez kapacitását), amely sokáig nem unható meg. Hogy ezt az elvárást megerősítsük felhasználóinkban, levédettük a sorozat emblémáját és nevét.


A Manó termékek emblémája

6. A programok támogatása egyéb médián keresztül

Az oktatóprogramokat Manóföld és szereplői foglalják egységes arculatú és hangulatú keretbe. A programok előzményeként egy tankönyvcsaládban jelentek meg először a manók – e tankönyvek alapján készült az első CD.

Manóföld megjelenése más médiában erősíti a programok hatását és ismertségét. E gondolatra alapozva adtunk ki Manóföldi Mesék címmel két kis mesekönyvet is.

Legújabb kiadványunk a Manóföldi Híradó című újságunk, amely május közepétől kapható az újságárusoknál. A benne olvasható cikkek szoros kapcsolatban vannak a programokkal. Az újság színes, viszonylag nagyméretű. Szlogenje: nagy újság kis iskolásoknak.

Szintén májusban indítottuk a Manóklubot. Tagjai többféle kedvezményben is részesülnek.

Felnőttek számára nyújt részletes információt, pedagógusok számára pedig szakmai anyagokat a honlapunk.

Tervezzük, hogy gyerekek számára is indítunk egy honlapot, kipróbálható, játszható feladatokkal.

Úgy gondoljuk, e megjelenési formák szerencsésen kiegészítik az oktatóprogramokat, esetleg kedvet teremtenek használatukhoz.

Csabai Dolores,
doli@profi-media.com