Manóolvasás

(Cd-n található oktató szoftver 6-9 éves gyermekek számára)

Előkészíti az összeolvasást

Mondatok szavakra bontása
Betűformák keresése
Fonémahallás fejlesztése
Szavak szótagokra bontása
Szókincsfejlesztés
látvánnyal, hanggal megerősítve

Megtanít összeolvasni

Betűkből szótagok
Szótagokból szavak
Betűkből szavak
Szavakból mondatok
összerakás betűk, szavak és hangok alapján
kis- és nagybetűk használatával

Segít az olvasottak értelmezésében

Képek és hozzájuk tartozó kezdő szótag
Hallás utáni szófelismerés
Szétvágott szavak összerakása
Adott betűkből értelmes szavak összerakása
Igaz, hamis mondatok
Szétvágott mondatok összerakása
Főfogalom alá sorolás, válogatás
képek, kimondott szavak,
leírt szavak, játékok segítségével

Felépítése

  • Kellemes zene kíséri
  • Képei a lényeges részeket emelik ki, a háttér és az előtér összhangban van
  • A fokozatosság elvét követi
  • Analóg módon ismerteti a feladatokat, de nem merev
  • Következetes, jól áttekinthető
  • Játékos, változatos formában adja a feladatokat
  • A jó megoldásokat dicséret követi, ami néha képileg is megjelenik
  • Egy-egy betűhöz tartozó feladatsor után jutalomként mesét mond