Manóábécé

(Cd-n található oktató szoftver 6-9 éves gyermekek számára)

Előkészíti a betűk és a hangok megismerését

Jelek
Formák
Irányok
Zöngés és zöngétlen hangok
gyakorlása, differenciálása

Megismerteti a kis- és nagybetűket, a hangok jellegzetességeit

Hangleválasztás a szó elejéről
Hangkeresés a szavak elejéről
Száj- és nyelvtartás a hangok kimondásakor
Zöngés és zöngétlen hangok
A betűk jellegzetes formáinak felépítése
Betűfelismerés más formák közül
Hangkeresés szavakon belül (elöl, hátul, belsejében)
Hangszámlálás, egy adott hang a szavakban
gyakorlás, differenciálás
szókincs és ritmusfejlesztés

Felépítése

  • A fokozatosság elvét követi
  • Analóg módon ismerteti a feladatokat
  • Következetes, jól áttekinthető
  • Játékos
  • Képei a lényeges részeket emelik ki
  • A jó megoldásokat dicséret követi