A Művelődési és Közoktatási Minisztérium, az Ábécéskönyv Kiadó Kft. és a Profi-Média Kft.
által kiírt pályázat egyik díjnyertes alkotása.

Hogyan tanítok angol nyelvet a számítógép segítségével az általános iskolában?

"Tudod ki az új angol tanárom? ??? A számítógép!"

Ez a szokatlan név egy napjainkban igen gyorsan terjedő eszköz neve. Sikerét sokoldalúságának köszönheti, amely lehetővé teszi munkánk leegyszerűsítését, egyszerűbbé tételét. Csak be kell kapcsolnunk a számítógépet, és máris nézhetjük a hatórás híreket, a koncertet lekésve meghallgathatjuk Mozart Varázsfuvoláját? kikapcsolódásképpen a Star Wars X szárnyú űrhajójával megsemmisíthetjük a Halálbolygót. A számítógép már tanítási óráinkra is belopózott. Nem helyettesít bennünket, pedagógusokat, hiszen nem tud gondolkodni, és nincs döntési képessége. Manapság nagyon intelligens gépek ill. programok jelennek meg a piacon. A számítógép a mindennapi élet elengedhetetlen kelléke lett. Én a számítógéppel főiskolás éveim alatt ismerkedtem meg, és nem gondoltam, hogy egyszer segédeszközként fogom használni az angol nyelvoktatásban. A szakdolgozatom témája a számítógép segédletével történő nyelvoktatás volt. Akkor azt vizsgáltam, hogyan segíti elő a számítógép a szavak tanulását.

A főiskola végeztével frissen szerzett diplomával, Pécsett helyezkedetem el, kezdő pedagógusként. Az iskolában megadtak minden támogatást, hogy ezt az új segédeszközt nyelvóráimon használhassam.
Pályázatomban bemutatom azt a multimédiás programot, mely segítségével sikereket értem el az angol nyelv oktatása terén. Három egymást követő óra vázlatán bemutatom, hogyan tanulunk a számítógép segédletével. Végül az egy év során szerzett tapasztalataimmal bebizonyítom, hogy a multimédiás anyag alkalmazása elősegíti az idegen nyelv elsajátítását kisgyermekeknél, mert érezhető inputot ad érdekes keretben.

Manó Angol

Ezt az angol multimédiás CD-ROM-ot a szerzők 8-14 éves gyerekeknek ajánlják. Az anyag 15 téma köré csoportosul. A témakörök közel állnak a gyerekekhez, mert a mindennapi életből valók, mint például az évszakok, az állatok, a ruhák, a bevásárlás és még sok más. Minden téma 5 kisebb történetre oszlik, melyet öt karakter játszik. A párbeszéd formájú rövid történetekhez öt feladat tartozik. A témakörökhöz kapcsolódik még egy dal és egy képes szótár is, melyeket a képernyő bal felső sarkában lévő ikonokra kattintva az egérrel lehet előhívni.

A párbeszéd a képernyő bal oldalán pereg angolul, és ha szükséges magyarul is olvasható. A párbeszéd mellett jobb oldalt megelevenedik a történet: képek illusztrálják a párbeszédeket, melyet angol anyanyelvű gyerekek adnak elő.

A mikrofon ikonra kattintva a tanulók bármely szerepet kiválaszthatják és eljátszhatják, amelyet rögzíteni is lehet. Így a tanulóknak lehetőségük van összehasonlítani a maguk kiejtését az angol gyerekek kiejtésével.

Az angol-magyar és a magyar-angol szótár tartalmazza a történetekben előforduló összes szót, melyeket egy D feliratú ikonra kattintva hívhatunk elő. A szótárakhoz tartozik még egy képes szótár is, ahol a képekre kattintva azok megelevenednek különböző hang- effektusok kíséretével, majd az angol szó hangzik el.

A ceruzatartó ikonra kattintva az egérrel megjelennek a feladatok. Minden párbeszédhez öt feladat tartozik, melyek különbözőek. Vannak közöttük igaz-hamis állítások, szókincsre, és különböző írásra épülő gyakorlatok, hallás utáni értésen alapuló feladatok. A feladat elvégzésével egy nyuszi ikonra kattintva ellenőrizhetjük a megoldásunkat. Egy kellemes dallam hallható, ha helyes a megoldás illetve egy gúnyos nevetés, ha helytelen.

A témákhoz tartozik egy-egy dal is, melyet a kottafej ikonra kattintva az egérrel tudunk meghallgatni. A dalok a témához kapcsolódnak. A dalokat képek illusztrálják, melyeknek egy-egy része mozog.

Az ikonok között találhatunk még egy szemüveget is, melyre, ha rákattintunk az egérrel, megmutatja a helyesen megoldott feladatok számát. A CD-hez tartozik még egy munkafüzet a párbeszédek szövegével és még több feladattal. A munkafüzet fekete-fehér, lehetőséget nyújtva a tanulóknak, hogy kiszínezzék.

Az iskola

Egy pécsi kertvárosi lakótelepi általános iskola, mely nemrég múlt 20 éves. Az iskolában emelt szintű testnevelés oktatás és német nemzetiségi nyelvoktatás folyik. Az angol nyelv a negyedik osztálytól választható. Alsó tagozaton szakköri szinten folyik az oktatás, negyedik osztálytól heti 2 órában tanulnak angol nyelvet a tanulók. A német nemzetiségi nyelvet tanulók hetedik osztályban második nyelvként felvehetik az angol nyelvet. Az iskolában 23 osztály van, ahol 575 diák tanul. Összesen 110 diák tanul angolt. A gyerekek szociális háttere átlagos.

A tanulók

A negyedik évfolyamon 25 diák tanul angolt. Két csoportra vannak osztva, az egyik csoportban 12, a másikban 13 diák tanul. A számítógép segédeszközzel a 12 fős csoport tanul, 6 fiú illetve 6 lány. A csoport vegyes képességű, néhány tehetséges diákkal. Az anyanyelvüket megfelelő szinten beszélik. A csoport egy része a testnevelést emelt szinten tanulja. Tanulmányi eredményeik 3-4-es illetve 4 diák 4-5-ös tanuló. A gyerekek nagyon aktívak, szeretnek plusz munkát is végezni.

Az angol nyelvet a negyedik évfolyamon kezdték, kivéve 4 diákot, akik az óvodában 1 évet már tanultak angolul. A 9-10 éves tanulók a Tom Hutchinsons Project 1 nyelvkönyv és munkafüzet segítségével ismerkednek az angol nyelvvel.

A diákok 1997 szeptemberében heti 2 órában kezdték az angolt tanulni. Október közepén nyílt lehetőség arra, hogy multimédiás anyaggal egészítsük ki ill. tegyük érdekesebbé az idegen nyelv elsajátítását. A Project 1 nyelvkönyvhöz hozzáillesztettem a Manó Angol anyagát. A hasonló témájú anyagoknál a Manó Angolt használtuk a tankönyv helyett. Nagyon sok hasonló témát találtam, így könnyen be tudtam illeszteni a tanmenetbe a multimédiás programot.

Technikai eszközök

Az iskolában egy számítástechnikai terem van, ahol 12 számítógép van. A program multimédia PC 8 MB RAM-mal, Windows alatt fut. A 12 gép közül erre a célra csak egy gép felelt meg. Ez a gép egy IBM PC/AT 486, 5 MB HDD, 8 MB RAM-mal. Kiegészítve egy VGA monitorral, egérrel, CD-ROM meghajtóval, hangkártyával, és Windows 3. 1-gyel. A gép úgy lett elhelyezve a teremben, hogy a tanulók körül tudják ülni, és mindenki lássa a monitort.

Az órák vázlata

Óra feladata:
az idegen nyelvi kommunikációs kézség fejlesztése a beszédértés fejlesztése az angol nyelv használatának elősegítése

Óra célja:
fejleszteni a tanulók önbizalmát az olvasás, írás, szövegértés terén alapvető szókincs elsajátítása az otthon témakörben

Kor:
9-10 évesek

Nyelvi szint:
kezdő

Munkaforma:
egyéni, csoportos és pármunka

Eszköz:
számítógép, multimédiás Manó Angol program, Manó Angol munkafüzet, Project 1 könyv és munkafüzet

Nyelvi fókusz Témakör Feladat Szókészlet Tevékenység
What’s this?
It’s the …
This is ….
Have/has got
My home
Our house
Az otthon leírása Szobák felismerése Az otthon leírása Szobák felismerése. Konyha, fürdőszoba, WC, nappali, hálószoba, előszoba, cím, utca, emelet, földszint, lakás, ház Párbeszéd ill. szöveg meghallgatása, olvasása, szerepjáték, feladatok megoldása, dalok meghallgatása ill. eléneklése
 
1. óra

Eszköz: a Manó Angol multimédiás program

1. Előző témakörben tanult dal maghallgatása, ismétlése. / Előző témakör: számok Dal: One, two .../

2. Az Our New Home párbeszéd lejátszása az angol nyelvű szöveg segítsége nélkül. A tanulók a képek alapján próbálják megfejteni a történet lényegét.

3. A tanulók megnyilatkozásai a történet tartalmáról.

4. A párbeszéd újra lejátszása az angol szöveg segítsége nélkül.

5. A tanulók beazonosítják a szereplőket ill. a szereplők mondanivalóit, ha szükséges a tanár kérdései segítségével.

6. A párbeszéd újra lejátszása az angol nyelvű szöveg segítségével.

7. A tanulók ellenőrzik, hogy helyesen értették-e a szöveget. Új szókincs megbeszélése. / Ha szükséges az angol-magyar szótár használatával. /

8. Szerepjáték a mikrofonos ikon segítségével. Több tanuló meghallgatása, ill. tanulói értékelése.

9. Új szókincs elsajátítása a képes szótár hanganyaga alapján.

10. Feladatok, gyakorlatok megoldása.

11. Az új dal bemutatása.

12. Házi feladat adása, az órai munka értékelése /házi feladat a Manó Angol munkafüzet feladatainak megoldása, a párbeszéd olvasása./

Időbeosztás:

1. dal ismétlése 2’

2.- 7. új anyag elsajátítás 20’

8. szerepjáték 4’

9. szókincs 6’

10. feladatok megoldása 10’

11. új dal tanulása 2’

12. házi feladat, értékelés 1’

2. óra

Eszköz: a Manó Angol multimédiás program

1. Előző órán tanult dal ismétlése

2. Házi feladat ellenőrzése

3. Szerepenkénti olvasás a Manó Angol munkafüzetből.

4. A párbeszéd eljátszása a tanulók saját szavaival.

5. Feladatok megoldása írásvetítőről. /Keresztrejtvény az előző órán tanult szavakkal, hiányos mondatok kiegészítése/

6. Poszter készítés az “Álomotthon” címmel.

7. Poszterek értékelése, terem díszítése a poszterekkel.

Időbeosztás:

1. dal ismétlése 2’

2. házi feladat ellenőrzése 2’

3.-4. olvasás, szerepjáték 15’

5. feladatok megoldása 6’

6.-7. poszter készítése, értékelése 20’

3. óra

Eszköz: a Tom Hutchinson féle Project 1 könyv és munkafüzet

1. Előző órák ismétlése /szerepjáték, dal/

2. Have/has got nyelvi szerkezet ismertetése az elkészített poszterek segítségével

3. Project 1 könyv Our House című olvasmány bemutatása kazettáról. A tanulók a képek alapján követik az olvasmányt.

4. Tanulók megnyilatkozásai az olvasmány tartalmáról tanári kérdések segítségével.

5. Kazetta újbóli lejátszása.

6. Új szavak, kifejezések megbeszélése.

7. Tanulók hangos olvasása.

8. Feladatok megoldása a könyvben. /Csak az első két feladat./

9. Házi feladat adása, órai munka értékelése. /házi feladat a Project1 munkafüzetben van./

Időbeosztás:

1. ismétlés 3’

2. új nyelvtani anyag ismertetése 14’

3.-7. új ismeretanyag feldolgozása 20’

8. gyakorlás 5’

9. házi feladat, értékelés 3’

 

Tapasztalataim

A tanulók nagyon lelkesek és aktívak voltak azokon az órákon, amelyet a számítógép teremben tartottunk. Az 1997/98 tanév folyamán összesen 21 tanórát töltöttünk a teremben. Ezeken az órákon sokkal aktívabbak voltak a tanulók, mint a más órákon, és a fegyelemmel sem volt probléma, figyelmüket a számítógép végig lekötötte. Mindig nagyon izgatottan várták a “Manó Angolos órákat”.

Remekül összedolgoztak, mind a szerepjátékoknál, mind a feladatoknál. Úgy érzem, ezeken az órákon alakult ki közöttük az egymás kölcsönös segítése, és egymás iránti türelem.

Kialakult egy “hagyomány” az órákon, melyhez nagyon ragaszkodtak. Minden órát az előző órákon megismert dallal kellett kezdeni. Ezek a dalok nagyon motiválóak voltak. Kellemes és könnyen megjegyezhető dallammal és szöveggel. Különösen tetszett a tanulóknak a képek néhány mozgó darabja. A dal meghallgatása után következett az új anyag. Az első órákon az angol szöveg is olvasható volt a könnyebb érthetőség céljából, de pár óra után már nem igényelték, hogy az írott szöveget is lássák. A képek és a hanganyag alapján remekül el tudták mondani a történet tartalmát. Miután már ismerték a párbeszéd lényegét az angol nyelvű szövegkönyv kinyitásával ellenőrizték, hogy helyesen értették-e az anyagot. A magyar nyelvű szövegkönyv használatéra nem volt szükségük. A párbeszéd alapos ismerete után következhetett a szerepjáték. Mindig külön “harc” folyt a szereplők kiválasztásáért. A képes szótár váltotta ki mindig a legnagyobb lelkesedést. A mozgó és különböző hangokat adó szavakat nagyon gyorsan elsajátították. A feladatok megoldása mindig csoportosan történt. Közösen megbeszélték a lehetséges válaszokat, és együtt döntötték el a szerintük helyes megoldást. Az órát, mintegy keretbe foglalva, az új dal zárta.

A tanulók könnyebben megértették az olvasmányokat, mint más órákon. A különböző illusztrációk jobban elősegítették a beszédértést, mint a Project 1 tankönyvben szereplő fényképek, rajzok. Jobban tudták társítani a szöveget a hanganyaghoz, mint a kazettánál. Bátrabban olvastak, mint a Project 1 könyvből. Feltételezem, hogy a mindig változó képsorozatok segítették őket ebben. Nem volt szükségük külön tanári magyarázatokra, önállóbban tudtak dolgozni.

Az én tanítói szerepem is megváltozott. A számítógép nem helyettesített. Nem voltam passzív az órákon. Átalakultam egy tervező, ellátó, útmutató személlyé. Meg kellett terveznem az órákat, ismernem kellett a feladatokat, az olvasmányok, dalok szövegét. Megfelelően kellett a számítógépet kezelnem, hogy fennakadás nélkül folyjon az óra. Megfelelően kellett a tanulókat irányítani a helyes mederbe, ha kitértek az óra feladatai és céljai elől. Biztosítani kellett a tanulók szabadságát, hogy a számítógéppel, mint eszközzel önmagukat fejleszteni tudják. Az órán a feladatom a megfigyelés és a bátorítás, tanulásra ösztönzés volt. Jobban lehetőségem nyílt a tanulókat megfigyelni, könnyebben észre tudtam venni az egyéni fejlődést, azáltal, hogy minden tanuló bátran megnyilatkozott.

Ezek az órák számomra is nagyon élvezetesek és tanulságosak voltak. Az idei tanévben folytatni fogjuk a Manó Angolt a már ötödik osztályos tanulókkal. Az elmúlt év tapasztalatait azoknál szeretném hasznosítani, akik az angol nyelvet ez évben kezdték.

Felmerült problémák

Számunkra a legnagyobb problémát a számítógépterem helyszűke okozta, mivel a terem eléggé zsúfolt. A tanulók ezeken az órákon elég nehezen tudtak írni, a lábukra helyezett könyvön kellett írniuk. A másik problémát a kis méretű monitor jelentette. Még eredményesebb lehetne az angol nyelv elsajátítása egy kivetítő segítségével.

A Manó Angol programmal is felmerült probléma. Ezt a problémát én észre sem vettem, a tanulók hívták fel rá a figyelmem. A képes szótárban egy-két helyen előfordul, hogy a rajzon több tárgy látható, de az angol kiejtésben csak egyes számban hangzanak el. Ilyen például a Shopping témakörben a cukor szó. Több cukorka látható a képen, de csak a “sweet” szó hangzik el. Felelevenítve az egyes és többes számról tanultakat, a problémát megoldottuk.

Összegzés

E pályázatban felvázoltam a Manó Angol multimédiás nyelvoktató programot. Megpróbáltam bemutatni a három óra vázlatán keresztül, hogyan tanítok a számítógép segítségével. Ismertettem az egy év során szerzett tapasztalatokat. Megmutattam, milyen előnyöket rejt a multimédiás programok használata az általános iskola alsó tagozatán.

Remélem, hogy ezzel a rövid ismertetéssel sikerült meggyőznöm az angolt tanító kollegáimat, a multimédiás nyelvoktató programok angol nyelvoktatásban történő használatáról.

Felhasznált irodalom

Bálint, A. (1997). Applying computer assisted language learning in vocabulary developement in schools at lower primary level. Kiadatlan szakdolgozat. Szekszárdi Illyés Gyula Pedagógiai Főiskola.

Hutchinson, T. (1985). Project 1 book and woorkbook. Oxford: Oxford University Press.

ManóAngol angol nyelvoktató program gyerekeknek CD-ROM és munkafüzet. (1996). Baja. Profi-Média és Ábécéskönyv Kiadó.

Jelige: Call